Twin-Lock® DOUBLE SECURITY

支持可再生能源

 

Wind Power

众所周知,可再生能源是提供电力和能源的最新最常见的来源,它要求那些先进的设备能够在苛刻的环境下正常运行。所以可靠且牢固的螺栓连接方案非常必要。Twin-Lock®  垫圈具有极佳的紧固性能, 能有效防止振动松脱。Twin-Lock®垫圈不仅性价比高,而且免去了频繁的重新拧紧作业,减少了维护需求。Twin-Lock® 垫圈能够确保螺栓连接的安全可靠的紧固。

 

应用领域:

  • 涡轮机底座
  • 塔式建筑结构
  • 涡轮叶片螺栓连接
  • 齿轮箱和发电机的螺栓连接

 

Twin-Lock AB 
S:t Johannesgatan 1D
211 46 Malmö, Sweden
Phone: +46 10-146 10 90
info@twin-lock.com
Twin-Lock China
中国上海市江宁路1158号1604A
邮编 200060
Phone: +86 (21) 5269 0136
info-cn@twin-lock.com